محمد همتی

مشاور مدیریت بین الملل CMC

بازاریابی و فروش

تحلیل داده های سازمانی عمومی و اختصاصی و BIG DATA

بازاریابی داده محور

پایش اطلاعات در جهت افزایش فروش و رشد کسب و کار

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

محمد همتی

مشاور مدیریت بین الملل CMC

بازاریابی و فروش

تحلیل داده های سازمانی عمومی و اختصاصی و BIG DATA

بازاریابی داده محور

پایش اطلاعات در جهت افزایش فروش و رشد کسب و کار

نوشته های بلاگ

سازمان داده محور

سازمان داده محور

شما در سازمان خود نیاز به یک تیم تحلیل داده دارید

برای راه اندازی و بررسی نیاز ها با ما د رتماس باشید


برچسب:
یک دیدگاه بنویسید